Hvorfor skal kun dagblade have mediestøtte?

(Disclaimer: Jeg arbejder selv på et dagblad men derfor behøver jeg jo ikke være enig i, at de skal have særstatus.  )

Jeg læser i mit fagblad, Journalisten, at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) nu lover / freder mediestøtten med momsfritagelse til dagbladene med ordene:

»De trykte medier ved vi af erfaring i høj grad er leverandør af nyheder til de elektroniske medier, og derfor ville det blive et kolossalt savn i hele mediebilledet, hvis de trykte medier bliver presset ud af de elektroniske medier.

Derimod kan kommercielle netaviser – som 180grader – godt vinke farvel til nogen tanker om mediestøtte :

I hvert fald i et vist omfang kan man sige, at de rent netbaserede tjenester ikke har voldsomme distributionsomkostninger i modsætning til de trykte medier. Det er lige præcis dét, der er min pointe. Hvis man skal sikre en lige konkurrence, skal man ikke nødvendigvis sikre de samme støtteordninger til pressen.

Det samme gælder i øvrigt for specialmedier som Computerworld og Nyhedsmagasinet Ingeniøren (disclaimer: jeg har arbejdet på begge ). De står stadigvæk til at skulle være momsbeskattede modsat aviserne, som de konkurrerer mod.

Ulogiske regler

Der er tale om uigennemskuelige regler og også ulogiske.

Enten er der mediestøtte til medier – uafhængigt af platformen, som Venstres medieordfører Ellen Trane Nørby og socialdemokraten Mogensen Jensen har argumenteret for i Journalisten i november 2008 – eller også er der ingen mediestøtte.

Jeg er ikke nyliberalist – kunne aldrig drømme om at stemme for den siddende regering – men der skal være lighed for støtteordningerne.

Hvorfor netmedier per definition er mindre værd for demokratiet end dagbladene – dét forstår jeg ikke. Og hvorfor specialmedier på papir som Computerworld er mindre værd for demokratiet end Politiken – dét forstår jeg heller ikke.

Jeg er ikke imod mediestøtte, fordi det kan være nødvendigt for at sikre dybdeborende journalistik og demokratisk samtale i et lille sprogområde som dansk.

Vilkårene skal bare være lige – uanset platform.

Aviserne af papir bliver læst af færre og færre , mens nettet udfylder det hul . Det må mediernes minister også forholde sig til.

Nej, om igen , Anders Fogh Rasmussen & Co.

Mads Kristensen har også skrevet om Foghs udmelding, hvor 180graders redaktør Ole Birk Olesen også giver sit besyv med.

Relaterede indlæg