Hør podcast om linkdebat og linkmanifest

Mikkel Westerkam var med på en lytter med sin “OB-vogn” , som han kalder det , da DONA torsdag d. 5. februar afholdt arrangementet om dybe links.

Mikkel driver sammen med Emme den ugentlige podcast “KommunikationsCast”, der har kørt de seneste to år (respekt for det ! ) .

KommunikationsCast 98 byder på et uddrag fra debatten mellem Anders Lassen, Digitale Publicister, Kasper Heine, advokat fra Bender von Haller Dragsted, Nicolai Thyssen fra Dagbladet Information samt Henrik Føhns, ordstyrer og vært på Harddisken.

Derudover tager Mikkel en snak med undertegnede og Lars K. Jensen om vores linkmanifest, som vi publiserede på Kommunikationsforum.dk før jul.

Bemærk i øvrigt de udmærkede kommentarer og debat på KommunikationsCast oven på udsendelsen.

Relaterede indlæg

Linkmanifest er blevet til Link Manifesto

Kristine Lowe er en meget aktiv og innovativ norsk webjournalist, der dels skriver på Journalisten.no og dels underviser i webjournalistik.

Nu har Kristine været så venlig at oversætte mit og Lars K. Jensens link-manifest (publiseret på Kommunikationsforum.dk ) til engelsk på Journalism.co.uk:

First law: We link to the sources for the data we use in our journalistic products. If we have read, seen or heard important new information on an external site – for instance about companies, people or surveys – we will link to it.

Second law: We link directly and precisely to the information we use from external sites. In this way we provide proper service to our readers rather than just linking to the frontage of the external site.

Third law: We are precise in our information about where a link leads to; about who has produced the information we link to and when. The readers should know where it takes them when they follow a link.

Fourth law: We recognise that an article consisting of precise links to information that represents different angles on an issue is a journalistic product.

Fifth law: We are open to inbound links to our own news sites because we want to be an integrated part of the web’s ecosystem

Sixth law: We aspire to making it easier to link directly to our articles.

Det bliver spændende at se hvilke kommentarer engelsk-sprogede journalister har til manifestet, der – skal vi være ærlige – ikke blev vildt diskuteret herhjemme, men forhåbentlig såede nogle frø hist og pist.

UPDATE:
Manifestet er blevet beskrevet på fx. Strive Notes fra et PR-bureau, Strive PR.
Desuden har det rumænske HotNews også beskrevet det – på rumænsk, forståes .

Relaterede indlæg

Linkmanifestet er online

Lars K. Jensen og undertegnede offentliggjorde i går på Kommunikationsforum vores bud på et linkmanifest , der kommer i kølvandet på min artikel fra d. 26. november i år om linkjournalistik “Lær Linkjournalistik”

Manifestet lyder:

Første lov: Vi linker videre til kilderne til de oplysninger, som vi bruger i vores journalistiske produkter. Har vi læst, set eller hørt væsentlig ny information på et eksternt site, linker vi til det – om f.eks. virksomheder, personer eller undersøgelser.

Anden lov
: Vi linker direkte og præcist til den benyttede information på det eksterne site. Det er ordentlig service for læserne frem for blot at linke til forsiden på det eksterne site.

Tredje lov: Vi er præcise i vores informationer om, hvor et link fører hen; om hvem der har produceret de oplysninger, der linkes til, og hvornår. Læserne skal vide, hvor de kommer hen, inden de følger et link.

Fjerde lov
: Vi anerkender, at en artikel bestående af præcise eksterne links til oplysninger, der beskriver forskellige vinkler af et emne, er et journalistisk produkt.

Femte lov: Vi er åbne for indkomne links til vores egne sites, fordi vi ønsker at være en integreret del af nettets økosystem.

Sjette lov
: Vi tilstræber at gøre det nemt for alle at linke direkte til vores artikler.

Vi har haft linkmanifestet til debat på Onlineminds.dk hvor en del gode personer hjalp til med input og forslag til forbedringer: Søren Storm Hansen, Søren Hugger Møller, Søren Johannesen, Anders Saugstrup og Christian Bogh.

Hvis du har kommentarer til manifestet, må du meget gerne komme med dem under artiklen på Kommunikationsforum. Her beskriver vi også mere uddybende, hvilke præmisser vi har lagt til grund for formuleringerne.

Endelig har Jakob Albrecht på Journalisten været så venlig at skrive om manifestet i “Så kom det: linkmanifestet”.

Relaterede indlæg

Er du fremtidens journalist? Tjek her

På den  fremragende Onlinejournalismblog har redaktøren Paul Bradshaw udarbejdet et oversigt over de seks journaliststyper, der er brug for på en moderne redaktion i indlægget “Model for the 21st century newsroom pt. t: new journalists for new information flows”.

Det er en model, der tager udgangspunkt i , at medier online ikke nødvendigvis behøver at sigte efter kvantitet fremfor kvalitet, som de jo – desværre må man nok sige – har gjort.

De seks nye journalistroller er:

The Aggregator-Sub

En person (feed-redaktøren ) der forstår at gennemtrawle feed-lister, blogosfæren og twitterkontis for at finde frem til de spændende nyheder og spændende personer i den strøm, som skal videre ud til læserne.

The Mobile Journalist (MoJo)

Journalisten der mestrer at være på farten og rapportere ved brugen af mobiltelefonen, laptop, videokameraet , twitter fra bagsædet af bilen via en trådløs forbindelse. Det kræver viden om en masse værktøjer, men journalisten er ude blandt kilderne og rapporterer derfra.

The Data Miner

Databasespecialisten der forstår at opsætte databaser til at indsamle og ordne information – og kopiere den over i regnark og finde informationen historierne – eller grundlaget for dem -dér . Faktisk det vi kaldte Computer Assisted Reporting (CAR) tidligere.

The Multimedia Producer

Journalisten der mestrer video, lyd, flashproduktioner, blogs, brugen af mappingtools og skabelsen af mashups. Ikke nødvendigvis det hele selv, men forstår hvordan man mixer medier til at få historier og sammenhænge frem.

The Networked Specialist

Journalisten der engagerer sig inden for sit område i de sociale netværk; deler bogmærker, kommenterer på andre blogs, deler videoer på YouTube eller Blip.tv og linker fra egne produktioner til andre specialister på området.

Community Editor

Journalisten der forstår at sætte nye debatter og samtaler igang , faciliterer debatter og opmuntrer nye debattører til at tage del i samtalen . Community redaktøren ser potentialet i en kilde til at blive med-skaber af nyheder og viden til mediet .

Du kan læse uddybningerne af de seks journalist-roller i det 21. århundrede på bloggen – og imens spørge dig selv:

Hvor passer jeg ind – og hvad vil jeg gøre det ved ?

Jeg er umiddelbart meget enig med Paul Bradshaw , men vil da tænke over det i weekenden. Men hvad synes du ?

Rammer han rigtigt med sine seks nye journalistroller?

Relaterede indlæg

Linkjournalistik: Nyt journalistisk redskab

Under overskriften “Lær linkjournalistik” har jeg i dag en artikel på Kommunikationsforum om den genopdagede disciplin i journalistiske kredse.

Jeg gennemgår kort, hvad begrebet dækker over – og hvilke fordele og ulemper, som det indebærer.

Dog kan jeg afsløre, at jeg er positiv for brugen af linking som en mere dedikeret journalistisk disciplin. Journalister skal bare ikke tro, at det handler om blot at skovle en dynge links på et site:

Nytteværdien er begrænset, hvis der er tale om blot copy-paste af den første søgning på et emne i Google News med valg af de 10 første links på resultatsiden. Som med al anden formidling drejer det sig derfor om udvælgelse af information, den kvalitativt bedste, og så dernæst at præsentere den på en forståelig måde.

Bevidstløst skovlen af links, der behandler emnet, ind på et nyhedssite, vil blive straffet af læserne, når de bliver sendt hen til ringe artikler om et emne. Så vender de ikke tilbage til dig for at blive klogere

Kommentarer modtages gerne – men læg dem ovre på Kommunikationsforum. 😀

Relaterede indlæg