Boganmeldelse: Navigér optimalt i det oprørte social media-hav

Den perfekte Storm “Den perfekte Storm – læg kursen for virksomhedens strategi i de sociale medier” af Peter Svarre. Udkommer d. 26. januar på Gyldendal Business. Pris: 300 kr. med moms.

Dette er bogen, du stikker dine overordnede og kolleger, der skal have et realistisk indblik i, hvordan organisationer og virksomheder skal agere i forhold til interaktion og samtale via de sociale medier.

Her er det så lige på sin plads med en disclaimer: Jeg kender Peter Svarre godt efter nogle år sammen i DONAs bestyrelse – og har fået bogen til anmeldelse. Men som det vil fremgå af det efterfølgende, finder jeg den velegnet til anbefaling, fordi den er afbalanceret, ukrukket og præcis i sine beskrivelser og anbefalinger.

Peter Svarre har nemlig formået at skrive en bog, der ikke indeholder konsulent-buzzwords med hallelujaprisning af, hvad sociale medier kan gøre for dig og din virksomhed.

Han har i stedet begået en bog, der beskriver, hvad der er vilkårene for virksomhederne i den digitale , netværksforbundne virkelighed.

One Size doesn’t fit all
Her opstår den perfekte storm som følge af “brugerskabelse” ( med computer og digitale værktøjer kan du selv skabe og kommentere ) og “digitalisering”, der vælter ind over flere og flere brancher og markeder.

Det skaber så gennemgribende forandringer med hensyn til produktion, distribution og forretningsmodeller – en perfekt storm – at virksomhederne er nødt til at re-tænke sig selv for at overleve.

Forfatteren gennemgår forskellige brancher for at illustrere, hvad den perfekte storm betyder – eller ikke betyder – for den givne branche. Det sker logisk og pædagoisk – i et sprog, der er renset for den specikke web- og onlineterminologi, der kan virke fremmedgørende på personer uden for kommunikations-cirklerne.

Men hele vejen igennem sørger Peter Svarre for at pointere, at der ikke findes en “One Size Fits All” på det felt. Det kommer an på din virksomhed, dit produkt og dets marked – og det kommer an på dig.

Din virksomhed ikke bare skal have en Twitterprofil, en Facebookside eller en YouTube-kanal no matter what.

Det kommer an på mange forhold: hvilket marked virksomheden opererer i, hvilken type produkt du sælger – og især; hvordan er kulturen i din virksomhed, har direktionen taget ejerskab til sociale medier eller overlader man det bare til den kvikke studentermedhjælp etc.

Konkret og handlingsanvisende
En af bogens styrker er, at hans analyse og tanker bliver underbygget af konkrete cases – beskrevet grundigt og med gode referencer.

En yderligere fordel er, at bogen er handlingsanvisende. Peter Svarre har udviklet en konkret model, som du kan bruge til at finde ud af, hvordan din virksomhed navigerer i den perfekte storm og udvikler en strategi for det.

Det er en række spørgsmål, som du kan stille dig selv og din organisation – og strategimodellen i skabelonform kan downloades på det tilhørende site Den perfektestorm.dk.

De sidste kapitler i bogen gennemgår nøje hans strategi-udviklingsmodel – hele tiden med en konkret case, nemlig forfatterens arbejde for IT Universitetet med at give et bud på, hvordan institutionen er placeret i Den perfekte Storm, og hvad ledelsen kan gøre for at bringe ITU videre.

Skrevet i åbenhed
En af grundene til at bogen er så dejlig konkret og fri for “social-media halleluja” er, at den er blevet til i tæt sammenspil med hans netværk.

Peter Svarre har lige fra synopsis og gennem de enkelte kapitler til det endelige værk fremlagt det hele til kommentarer og kritik i en lukket Facebookgruppe med 150 deltagere – og de mest aktive deltagere bliver velfortjent takket i forordet. Det er bl.a. gode venner og bekendte som Karin Høgh, Trine-Maria Kristensen og Dan Larsen samt Solana Larsen – men også en lang række andre.

De har idé for idé – afsnit for afsnit – give tilbagemeldinger på Peter Svarres skriverier og bidraget med viden, f.eks. cases.

kommentér på det enkelte kapitel - og fortsæt samtalen om virksomheders ageren i den digitale virkelighed.

Men helt i den ånd, som gennemsyrer bogen – nemlig Åbn Op – så fortsætter samtalen om, hvordan organisationer og virksomheder skal agere i den digitale virkelighed

Hvert kapitel i bogen er således forsynet med invitation til at kommentere og diskutere emnerne på forskellige digitale platforme – uden moderation fra hans side.

Et godt træk som jeg håber giver det ønskede resultat – nemlig fortsat samtale og idéudvikling.

Så han har taget sin egen medicin – og jeg håber, at bogen kan føre til, at flere organisationer og virksomheder bliver modne og realistiske – og mere modige – i deres ageren i vores netværkssamfund.

Og det er altså dejligt at se en bog om sociale medier, der nøgternt beskriver, hvad vi kan gøre og bør gøre for at surfe med på bølgen – og få udbytte af digitaliseringen og brugernes øgede adgang til at bidrage med skabelse af indhold og produkter.

Tidligere har jeg langet ud efter social media-eksperter, der ikke selv tager deres medicin og ved, hvad de taler om.

Det gør Peter Svarre – og det demonstrerer han tydeligt i bogen.

Relaterede indlæg

Søges: Social media eksperter med egen erfaring på sociale medier, tak

Vi i kommunikationsbranchen burde skæve til arkitekt- eller ingeniørfaget: før folk bliver sat til at tegne huse eller konstruere broer, skal de ud og arbejde som murer eller konstruktør ( jord-og betonarbejder) for at få følelse med alle elementer af virkeligheden. Gid det var sådan med sociale medier: du rådgiver først om dem, når du selv har oplevet den grå hverdag med rugbrødsarbejdet, der består i at holde liv i direktørens blog eller virksomhedens Facebookgruppe.

Følgende indlæg startede med et rant – dvs surt opstød på Google+ – og tog udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvis vi har en konsulent eller en person, der er ekspert i sociale medier, kan jeg så ikke med nogen ret forvente, at vedkommende selv bruger sociale medier : skriver på Twitter, deler og diskutere emner via blogs og/ eller Linkedin samt poster viden via eksempelvis Facebook ?

Jeg siger ikke, at vedkommende skal være über-aktiv og bare hamre løs og være alle steder, totalt intensivt – 24/7/365. Men vedkommende skal sgu kunne dokumentere, at han / hun har været der – og ved hvordan “dagligdagen” er , når du kommunikerer via sociale medier.

Der er en masse fantastiske oplevelser og erkendelser via samtalen, men der er også bølgedale, praktiske udfordringer med tid, overskud og relevans, der rammer de, der agerer på sociale medier og deler viden.

Jeg respekterer især personer som Anna Ebbesen, Astrid Haug , Lisbeth Klastrup , Jon Lund , Trine-Maria Kristensen , Christiane Vejlø , Karin Høgh, Henriette Weber – fordi de bruger de værktøjer, som de underviser og rådgiver om. For dem er det en integreret del af deres professionelle virke – og derfor har jeg fuld tillid til dem, når jeg læser deres overvejelser og diskuterer onlinekommunikation med dem.

Råd: Lev social media i grå hverdag

Desværre jeg render også ind i mange mennesker, der taler og skriver en masse om “kommunikation via sociale medier” , men som ikke er til at finde nogen steder på de sociale tjenester.

De kan kun tale om sociale medier i en meta-betydning – “hvad betyder det for os som mennesker / organisation / virksomhed ” – men uden at kunne forholde sig til de praktiske udfordringer, fordi de ikke selv deltager i dialogen på diverse tjenester som andet en tidsfordriv og selvpromovering.

Ja, social media eksperterne har selvfølgelig været inde på sociale medier og kan bruge dem rent teknisk: sætte en side op på Facebook, Twitter eller LinkedIn, koble feeds sammen og starte debatter, men at leve sociale medier – dét ligger det lidt tungere med.

De er fuldstændig blanke, hvis folk i en organisation – der ikke har bedrevet stor kommunikation via sociale medier – stiller åbenlyse spørgsmål ved praktiske forhold: “Hvad gør jeg , når afdelingen går kold i at twitter, skrive på Facebook eller blogge efter tre måneder?” eller “hvordan håndterer vi folk, der fylder vores kommentarspor med uforskammede kommentarer og sviner organisationen til ?”

De svarer oftest på spørgsmålene ved at slå dem hen som ” ja, ja – du skal bare lægge en strategi fra starten” , “Ændre dit mindset ” eller “Gå i åben dialog med brugerne”.

De svarer ikke på den konkrete udfordring, som spørgeren sidder med , fordi de ikke selv har arbejdet med den slags tjenester, som en ud af mange dagligdags-opgaver i en organisation. De har ikke skulle holde liv i en virksomheds tilstedeværelse på netværk som Facebook, på blogs eller i onlinefora gennem måneder og år – og dermed en “grå hverdag” , hvor arbejdet er gået fra nyt og interessant til en funktion på linie med almindelig kommunikation, opdatering af budgetter og planlægning af den næste kampagne.

Vi i kommunikationsbranchen simpelthen burde skæve til arkitekt- eller ingeniørfaget: før folk bliver sat til at tegne huse eller konstruere broer, kommer de ofte ud at arbejde som murer eller konstruktør ( jord-og betonarbejder) for at få følelse med alle elementer af virkeligheden.

Længerevarende praktiske erfaringer med sociale medier – er det for meget at bede om fra social media-konsulenter og eksperter?

Jeg synes det ikke, men jeg er måske bare for firkantet ?

Relaterede indlæg