Den agile smerte

Dagens gode morgenlæsning i toget var to artikler om agile udvikling – og udfordringerne, der er med overgang til brugen af metoden. Dels når traditionelle metoder stadig er den herskende opfattelse i organisationen – bl.a. ledelseslaget – og dels når der er forskellige opfattelser af, hvad agile indebærer.

Det er svært at indføre agile metode, fordi den kolliderer med traditionel vandfalsmetode og forskellige opfattelser af , hvad agile er. Foto: Nathan Cowly, pexels.com

Den agile smerte, kunne man kalde det.

Det startede med rigtig god blogpost på Version2 af Olav Christiansen om ”AgileFall – når vandfald sniger sig ind i Agile” (se link i bunden af artiklen )

Her henviser Olav Christiansen i starten med et link til en artikel fra Harvard Business Review af Steve Blank (veteran og muliti-iværksætter i Silicon Valley i 40 år ) om ”When Waterfall Sneaks Back Into Agile” .

Jeg læste først Steve Blanks artikel – fordi det beder Olav én om – og derefter kommenterer Olav på den ud fra egne erfaringer.

Steve Blank er konkret med eksempler fra en unavngiven stor virksomhed – og dens udfordringer med at holde sig til den agile metode, når kulturen er, at der bliver målt via rapporter og notater om fremskridt i projekterne koblet med møder med product owners hver tredje – 3. ! – måned.

Det hjælper Steve Blank med at få styr på.

Olav Christiansen noterer – fornuftigt synes jeg – at der er megen buzz derude, hvor alle organisationer ynder at sige, at de arbejder agile – men tænker ud fra vandfaldsmodellen.

Han peger ikke fingre for organisationer og virksomheder for ikke at være helt på linie med alle principper i The Agile Manifest fra 2001 .

Olav Christiansen peger på, at der ikke er én agil metode og én måde at køre vandfald på – og at der kan opstå næsten religiøse holdninger til at køre enten Scrum, Lean , Kanban, Agile.

Nøglen til agil succes: Tillid og mandat

Succes for agile – mener han især – handler om at kunne træffe beslutninger hurtigt og have mandatet til det i det agile team.

”At være Agile handler jo bl.a. om at kunne træffe hurtige beslutninger, og det betyder blandt meget andet at man har uddelegeret et vist niveau af kompetence og mandat fra et overliggende chefniveau til dem, der er udførende i projektet (f.eks. et Scrum-team), men hvis cheferne så stadig forlanger den samme type dokumentation som før, så er vi jo lige vidt”

Olav Christiansen, konsulent og blogger på Version2.dk

Amen To That. Spot on ramt af Olav Christiansen.

Han spørger dernæst læserne om, hvad de synes – og det synes jeg , at du skal bidrage med på Version2s side.
Men tak til Olav for at pege på et problem og et dilemma i mange udviklingsafdelinger plus vores brug af betegnelser.

Læs videre

Relaterede indlæg

Drop den tonstunge kravspec med Agil projektstyring

Som så mange andre online-kommunikatører, som har arbejdet med større webprojekter, har jeg gennem årene skrevet alenlange kravspecifikationer og i den proces søgt at fange alle funktionaliteter, som systemet skulle have.

Problemet er, at sådan en kravspec ikke nødvendigvis fanger alt, hvad systemet skal kunne levere. Ligeledes tager en 140 siders kravspec ikke tager højde for, at man undervejs i projektet bliver klogere på dels systemet og dels egne prioriteringer.

Jeg sidder nu i et stort webprojekt, hvor jeg for første gang prøver at arbejde med agil projektudvikling. Her er kravspec med tekniske specifikationer erstattet af brugerhistorier, der beskriver, hvad brugeren gør og forventer at få ud af sine handlinger fx “Redaktøreren ønsker at kunne uploade et billede og sætte det ind på siden, så det står pænt”.

Softwareudviklingen bliver desuden opdelt i en række to-ugers forløb, hvor udviklerne implementerer en del af systemet – og demonstrerer det live for projektlederen, før de tager fat på den næste del i et nyt to-ugers forløb.

Min kollega , Lone Højlund Pedersen, har rundsendt denne video på 35 minutter  i organisationen – og den forklarer præcist, hvad Agile Project Management er .

Jeg vil i senere blogposts beskæftige mig mere med denne form for projektledelse og dens fordele.

Relaterede indlæg

Webmedarbejdere bør beherske projektledelse

Projektledelse
Journalister og kommunikatører skal beherske stadig flere discipliner – dels for at levere en ordentlig kvalitet i deres arbejde og dels for at holde deres egen markedsværdi.

Som læsere af denne blog ved, så advokerer jeg for, at journalister selv har ansvar for at holde sig opdaterede på kompetencerne – fremfor blot at vente på, at arbejdsgiverne sender dem på kurser.

Det gælder inden for onlinekommunikation, at man som journalist anno 2010 bl.a. skal kunne :

Vide, hvordan man skriver til net
– Vide, hvordan man bruger links i sin journalistik, redigerer billeder, video og lyd
– Vide, hvordan brugerne læser hjemmesider
– Vide, hvordan man bruger statistik
– Vide, hvordan du benytter html og css
– Vide, hvordan ordentlig brugervenlighed på en hjemmeside ser ud
 • Vide, hvordan man skriver til net
 • Vide, hvordan man bruger links i sin journalistik, redigerer billeder, video og lyd
 • Vide, hvordan brugerne læser hjemmesider
 • Vide, hvordan man bruger statistik
 • Vide, hvordan du benytter html og css
 • Vide, hvordan ordentlig brugervenlighed på en hjemmeside ser ud

Det er ikke længere nok – og det er især blevet klart for mig inden for det seneste halvandet år:

Projektledelse er en del af det nye sort for webmedarbejdere.

Projektledere for Vorherre
Det er ikke længere nok at være sådan almindeligt god til at strukturere sin dag og tilgangen til sit stof.

Hvis du sidder som webredaktør , webmedarbejder eller lignende , skal du være i stand til at lede et projekt med, hvad det indebærer af:

 • Udarbejdelse af  mål
 • Fastlæggelse af projektplan med milepæle, delmål og leverancer
 • Fastlæggelse af ressource-estimater på fx tid, mandskab og penge
 • Udarbejdelse af statusrapporter til styregruppe
 • Styring af projektgruppe
 • osv. osv.

Det er i høj grad en opdatering af værktøjskassen, som er helt afgørende for den gode webredaktør, der jo er mit gebet.

I mange andre brancher er det også helt nødvendigt at kunne finde ud af at lede et projekt – og som webmedarbejder bevæger du dig oftest i spændingsfeltet mellem indholdsproduktion og tekniske leverancer. Du skal både stå for at kvalitetssikre indholdet på det site, som du har ansvar for, men du skal også være med i planlægningen og implementeringen af nye it-værktøjer.

Her er det afgørende, at du kender til værktøjskassen “Projektledelse”.

Det har de opdaget for lang tid siden på journalistuddannelserne, hvor projektledelse indgår som elementer – og projektledelse hører til de allermest udbudte kurser i starten af det nye årtusinde. Vi er efterhånden alle projektledere for Vorherre – undtagen mange journalister.

Til en start kan du hente One Page Project Manager der er et Excel-ark, hvor du på een side kan plotte mål, delmål , status etc. ind på dit projekt.

Relaterede indlæg