En rask gennemlæsning af praktikantens artikel om nano-alliancen viser, at den heldigvis er skrevet uden stave- og slåfejl – og lige ud af landevejen rent sprogligt. Ergo er den læsbar for vores læsere – den bliver sendt fra avispubliseringssystemet over til nettet.

Relaterede indlæg

  • Ingen relaterede indlæg

Huhn – tiden løber – og jeg kommer ihu, at jeg skal have løst et bemandingsproblem til næste uge. Jeg mangler en netvagt og avisen kan ikke levere een – de er i underskud allerede – og vores faste freelancere kan heller ikke. Suk – det må jeg se på efter møde, nyhedsbrev og frokost.

Relaterede indlæg

  • Ingen relaterede indlæg

Tjuhej – snakkede med supporter hos leverandøren. No problemo, lød svaret – klar inden 15 min. Nice talking.

Har opdateret forsiden ved at ændre på prioriteringerne på historierne. Det er ret nemt – tophistorien har prio1, de næste tre har prio 2 og alle øvrige, synlige i “seneste historier” har prio 4.

Relaterede indlæg

  • Ingen relaterede indlæg

Færdig med redigering og klargøring af citatartiklen om el-overpriserne fra E2 og Elsam. Billederne – af et kraftværk og en mand med E2 på jakken – er måske nok ikke lige de fedeste, men de liver op på artiklen – og vores billeddatabase er ikke den fedeste.

Har fået artikel – også citat – om nanoalliance fra praktikant. Inden jeg redigerer den – med 27 minutter tilbage inden mødet – skal jeg have ringet til vores leverandør af publiseringssystem og bedt dem ordne et problem ifm. generering af pdf’er. Printartiklerne bliver nemlig ført over på nettet i dag og ordnet med links, billeder og generering af pdf’er. Det står jeg dog ikke for – men en studentermedhjælp.

Relaterede indlæg

  • Ingen relaterede indlæg